Nét cọ Xinh

Trang trí VNEN, Thiết kế VNEN

Nét cọ Xinh

Trang trí lớp học theo mô hình VNEN

Điện thoại: 0908 968 948
Email: netcoxinh@gmail.com
Địa chỉ: Số 7 Đường 19, Phường 8, Quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh

10 BƯỚC HỌC TẬP

BHT_10_01
10 bước học tập
BHT_10_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
BHT_10_03
10 bước học tập
BHT_10_04
10 bước học tập
BHT_10_05
10 bước học tập
BHT_10_06
10 bước học tập
BHT_10_07
10 bước học tập

HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN

HDTQ_01
10 bước học tập
HDTQ_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
HDTQ_03
10 bước học tập
HDTQ_04
10 bước học tập

BẠN ƠI MÌNH CÙNG THỰC HIỆN NHÉ! (Nội quy lớp)

NÊN
Em nên
KHÔNG NÊN
không nên làm
NQ_01
Noi Quy
NQ_02
Noi Quy
NQ_03
Noi Quy
NQ_04
Noi Quy
NQ_05
Noi Quy
NQ_06
Noi Quy

LỚP ANH VĂN

EN-01
Be SMART!
EN-02
Our Class Rules

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

MDT_01
10 bước học tập
MDT_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

THỜI KHÓA BIỂU

TKB_01
thời khóa biểu
TV_01
Góc Thư viện
TV_02
Tiên học lễ-Hậu học văn
TV_03
Tiên học lễ-Hậu học văn

GÓC SINH NHẬT

SN_01
Góc sinh nhật 01
SN_02
Góc sinh nhật 02

CHÂN BẢNG

CB_01
Góc sinh nhật
CB_02
Góc sinh nhật
CB_03
Góc sinh nhật
CB_04
Góc sinh nhật

GÓC HỌC TẬP

G_KT
Góc Kĩ thuật
G_TNXH
Góc TNXH
G_AN
Góc âm nhạc
G_MT
Góc Mỹ Thuật
GH_13
Góc học tập
GH_14
Góc học tập
GH_01
Góc sinh nhật
GH_02
Góc sinh nhật
GH_03
Góc sinh nhật
GH_04
Góc sinh nhật
GH_05
Góc sinh nhật
GH_06
Góc sinh nhật
GH_07
Góc sinh nhật
GH_08
Góc sinh nhật
GH_09
Góc sinh nhật
GH_10
Góc sinh nhật
GH_11
Góc sinh nhật
GH_12
Góc sinh nhật

MÔ HÌNH VNEN

Thực hiện yêu cầu việc trang trí, tổ chức lớp học theo dự án VNEN. Để môi trường học tập của các em tạo sự gẫn gũi thân thiện. Không gian lớp học với các góc: Cộng đồng, Toán, Tiếng Việt, Hộp thư vui... rực rỡ sắc màu. Mỗi góc đều có ý nghĩa riêng ví dụ như góc hòm thư vui để các em muốn chia sẻ với bạn với thầy cô những điều các em muốn nói. Góc cộng đồng với Những chiếc rổ, rá, thúng ... do tay mẹ, tay bà tự làm; những nông sản của nhà nông, như ngô, khoai, sắn những dụng cụ lao động: cày cuốc.......do tay cha tự làm mang đến tặng lớp học đã giáo dục cho các em ý thức, trách nhiệm về lao động sản xuất; giáo dục các em niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Mỗi phần trang trí đều được các thầy cô giáo lồng ghép giáo dục và hiểu được ý nghĩa qua các bài học. Không gian lớp học tạo cho các em sự thoải mái hứng thú hơn trong học tập.

Mục đích chính của mô hình trường học kiểu mới nhằm giúp giáo viên các trường tiểu học có thêm một mô hình để đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi cách tổ chức lớp học; giúp học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và giao tiếp - quan hệ xã hội; giúp phụ huynh học sinh theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của con em, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào nhà trường.

Hi vọng rằng, mô hình trường học kiểu mới sẽ góp phần tích cực vào việc hiện thực hóa đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo” hiện nay.

Trang trí chân bảng, Thư viện lớp em

Hộp thứ điều em muốn nói

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui