Nét cọ Xinh

Trang trí VNEN, Thiết kế VNEN

Nét cọ Xinh

Trang trí lớp học theo mô hình STEM

Điện thoại: 0908 968 948
Email: netcoxinh@gmail.com
Địa chỉ: Số 7 Đường 19, Phường 8, Quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh

10 BƯỚC HỌC TẬP

BHT_10_01
10 bước học tập
BHT_10_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
BHT_10_03
10 bước học tập
BHT_10_04
10 bước học tập
BHT_10_05
10 bước học tập
BHT_10_06
10 bước học tập
BHT_10_07
10 bước học tập

HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN

HDTQ_01
10 bước học tập
HDTQ_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
HDTQ_03
10 bước học tập
HDTQ_04
10 bước học tập

BẠN ƠI MÌNH CÙNG THỰC HIỆN NHÉ! (Nội quy lớp)

NÊN
Em nên
KHÔNG NÊN
không nên làm
NQ_01
Noi Quy
NQ_02
Noi Quy
NQ_03
Noi Quy
NQ_04
Noi Quy
NQ_05
Noi Quy
NQ_06
Noi Quy

LỚP ANH VĂN

EN-01
Be SMART!
EN-02
Our Class Rules

HỘP THƯ ĐIỀU EM MUỐN NÓI

HT_01
Hộp thư quả táo - HT_01
HT_02
Hộp thư ngôi nhà - HT_02
HT_03
Hộp thư chiếc thuyền - HT_03
HT_04
Hộp thư tổ ong- HT_014

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

MDT_01
10 bước học tập
MDT_02
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

THỜI KHÓA BIỂU

TKB_01
thời khóa biểu
TV_01
Góc Thư viện
TV_02
Tiên học lễ-Hậu học văn
TV_03
Tiên học lễ-Hậu học văn

GÓC SINH NHẬT

SN_01
Góc sinh nhật 01
SN_02
Góc sinh nhật 02

CHÂN BẢNG

CB_01
Chân bản 01
CB_02
Chân bản 02
CB_03
Chân bản 03
CB_04
Chân bản 04
CB_05
Chân bản 05
CB_06
Chân bản 06
CB_07
Chân bản 07
CB_08
Chân bản 08
CB_09
Chân bản 09

GÓC HỌC TẬP

G_KT
Góc Kĩ thuật
G_TNXH
Góc TNXH
G_AN
Góc âm nhạc
G_MT
Góc Mỹ Thuật
GH_13
Góc học tập
GH_14
Góc học tập
GH_01
Góc sinh nhật
GH_02
Góc sinh nhật
GH_03
Góc sinh nhật
GH_04
Góc sinh nhật
GH_05
Góc sinh nhật
GH_06
Góc sinh nhật
GH_07
Góc sinh nhật
GH_08
Góc sinh nhật
GH_09
Góc sinh nhật
GH_10
Góc sinh nhật
GH_11
Góc sinh nhật
GH_12
Góc sinh nhật